STABEG Apparatebau GmbH - Reinlgasse 5-9 - 1140 Bec Austrija - Tel.: +43 +1 982 26 28 - Fax.: +43 +1 982 61 66


Izrada postolja ugradnih grupa za tracna vozila

Kao dugogodisnji isporucitelj aprata za tracna vozila austrijske drzavne zeljeznice,

od nas se razlagaju i prave postolja za razlicite namjene.
 
 

Aparatska ploca - komprimirani zrak Tip AT100
Isplanirano za ÖBB-lokomotive serije 1044


 

Aparatska ploca - komprimirani zrak Tip AT125
Isplanirano za ÖBB vagone putnickog vlaka

 

Aparatska ploca - komprimirani zrak Tip AT159
Isplanirano za elektro pneumatsko upravljanje i premoscivanje sigurnosne kocnice
za ÖBB-lokomotive serije 1142 i 1144

Postolja su izradjena prema zahtjevima kupca, pri cemu osnovno postolje se izradjuje kao aluminijsko postolje ili kao limeni okvir sa Messing-cijevama
 
 

- Upiti -